Home / Start-up, czyli wszystko o tym jak założyć własną firmę

Start-up, czyli wszystko o tym jak założyć własną firmę

Czas trwania szkolenia:
8 godzin dydaktycznych

Koszt udziału:
549 zł netto/osobę

Cena szkolenia obejmuje:
– koszt udziału w szkoleniu,
– materiały szkoleniowe,
– przerwy kawowe oraz lunch,
– certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani organizacją tego szkolenia w formie zamkniętej, prosimy o kontakt:

e-mail: szkolenia@chwp.pl
tel: 608 666 042

Cel szkolenia:

Przedstawienie metod tworzenia i zarządzania nowymi przedsiębiorstwami.

Grupa docelowa:

Właściciele, prezesi firm, osoby które chcą założyć własną firmę.

Program szkolenia:

W jakiej formie rozpoczynać?

 1. Czy wybrać strukturę bardziej sformalizowaną (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) czy może prostszą wersję (działalność gospodarcza)? A może spółka komandytowa?
 2. Wady i zalety tych rozwiązań, w szczególności w kontekście koniecznych do poniesienia kosztów, wymogów formalno- prawnych, kwestii opodatkowania oraz odpowiedzialności osobistej.

Samodzielnie czy ze wspólnikiem?

 1. Kiedy i dlaczego rozpoczynać ze wspólnikami?
 2. Jakie zastosować kryteria ich wyboru i oceny tak by ich udział w przedsięwzięciu biznesowym miał wartość dodaną. Uczestnictwo w przedsięwzięciu Inwestora (Inwestor branżowy, finansowy, aniołowie biznesu).
 3. Umowy inwestycyjne, umowy wspólników. Dobra umowa jest pisana na złe czasy.
 4. Zasady i zakres wprowadzania Inwestora.
 5. Wskazanie ryzyk i zagrożeń związanych ze wspólnym prowadzeniem biznesu. Co zawrzeć w takich umowach? Omówienie zasad rozejścia się wspólników (opcje wyjścia). Złe i dobre doświadczenia w tym zakresie.

III. Źródła pozyskania środków na rozwój biznesu.

 1. Pożyczki, kredyty – środki, które kiedyś trzeba będzie zwrócić. Formy zabezpieczeń oraz spłat alternatywnych.
 2. Inwestorzy – zasady i skutki wprowadzenia do spółki środków inwestycyjnych.
 3. Pożyczki i dopłaty wspólników, podwyższenie kapitału.
 4. Dotacje unijne – cele finansowe, kwestie formalno-prawne.

IV Dobry kontrakt.

 1. Odbiorcy, dostawcy, podwykonawcy, pośrednicy – ze wszystkimi trzeba zawrzeć dobrą, zrozumiałą umowę.
 2. Co powinien rozstrzygać i normować dobry kontrakt?
 3. Jak go dobrze stworzyć nawet we własnym zakresie?
 4. Czy musi być pisany niezrozumiałym żargonem prawniczym? Jakie szczególne klauzule można w nim zawrzeć?

V Skuteczny marketing.

 1. Co i jak promować? Czy musi być to robione dużymi nakładami pieniężnymi?
 2. Jak dotrzeć do najszerszego kręgu dobrze zidentyfikowanych potencjalnych klientów?
 3. Nowe formy i kanały promocji produktów i usług.