Home / Prawny aspekt zarządzania zespołem

Prawny aspekt zarządzania zespołem

Najbliższe terminy: 

14.01.2018 r., Wrocław

16.01.2018 r., Warszawa

Czas trwania szkolenia:
8 godzin dydaktycznych

Koszt udziału:
549 zł netto/osobę

Cena szkolenia obejmuje:
– koszt udziału w szkoleniu,
– materiały szkoleniowe,
– przerwy kawowe oraz lunch,
– certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani organizacją tego szkolenia w formie zamkniętej, prosimy o kontakt:

e-mail: szkolenia@chwp.pl
tel: 608 666 042

Cel szkolenia:

Celem  szkolenia jest zdefiniowanie odpowiedzialności prawnej wynikającej z zarządzania zespołem.

W trakcie szkolenia dowiesz się między innymi:

 • jak efektywnie korzystać z różnych form zatrudnienia,
 • jak skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę,
 • czy podpisywanie umów o zakazie konkurencji z pracownikami ma sens.

Grupa docelowa:

Przedsiębiorcy, właściciele firm, managerowie i dyrektorzy.

Program szkolenia:

Nawiązywanie stosunku pracy:

 • forma umowy o pracę,
 • czas pracy,
 • zakres obowiązków.

Rozwiązywanie stosunku pracy:

 • wypowiedzenie umowy  o pracę,
 • porozumienie stron,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy względem pracownika w przypadku naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów o pracę.

Wypadek przy pracy:

 • definicja wypadku przy pracy,
 • czynności w sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy,
 • roszczenia pracownika.

Umowa o zakazie konkurencji:

 • funkcje zakazu konkurencji,
 • kiedy umowa skonstruowana jest nieprawidłowo.

Mobbing i molestowanie:

 • definicje i przykłady,
 • sposoby przeciwdziałania,
 • roszczenia pracownicze.

Blok pytań i odpowiedzi.