Home / Praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji zgodnej z RODO

Praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji zgodnej z RODO

Termin szkolenia:
13.12.2018r.

Czas trwania szkolenia:
ok. 1 godzina zegarowa

Koszt udziału:
szkolenie bezpłatne (webinar)

Grupa docelowa:

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności gospodarczej przetwarzają dane osobowe i chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie nowych wymogów dotyczących dokumentacji przetwarzania danych.

Program szkolenia:

  1. RODO jako akt prawny.
  2. Podstawowe pojęcia.
  3. Dotychczasowa dokumentacja.
  4. Zmiany wynikające z RODO.
  5. Dokumenty wymagane przez RODO.
  6. Obowiązki administratora.
  7. Dokumenty zależne od charakteru przetwarzania.
  8. Dokumentacja przy powierzeniu przetwarzania.
  9. Weryfikacja i modyfikacja dokumentów.