No products in the cart.

Menu
Home / Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

CHAŁAS I WSPÓLNICY INWESTYCJE SP. Z O.O. (Organizator) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z serwisu internetowego szkolenia.chwp.pl (dalej zwany Serwis). Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą Serwisu w związku z zakupem Szkoleń, przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 

Dane użytkowników Serwisu są odpowiednio zabezpieczone i zaszyfrowane. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności Serwisu oraz do administracji serwerem Organizatora. Priorytetem Organizatora jest ochrona praw osób, które udostępniły swoje dane osobowe w związku z korzystaniem z Serwisu.

 

Korzystanie z Serwisu w  zakresie podstawowym nie jest uzależnione od  udostępnienia Organizatorom danych osobowych  użytkownika. Udostępnienie przez użytkowników Serwisu danych osobowych w Sklepie internetowym jest całkowicie dobrowolne, lecz jest niezbędne do zawarcia u wykonania.

 

Informujemy, że strona szkolenia.chwp.pl wykorzystuje pliki typu „cookies” m.in. do zbierania anonimowych danych w celu tworzenia statystyk a także w celach marketingowych. Użytkowników Serwisu, którzy nie zgadzają się na takie wykorzystywanie danych, powinni dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej za pośrednictwem której korzystają z Serwisu. Informacje na temat wyłączania obsługi „cookies” znajdują się w dokumentacji przeglądarki. Jednocześnie Organizator informuje, że wyłączenie obsługi „cookies” może uniemożliwić korzystanie z niektórych elementów strony szkolenia.chwp.pl

 

Organizator prowadzi serwis www na użytek obecnych  Klientów i potencjalnych Klientów. Zadaniem Serwisu jest udostępnienie obecnym, jak i potencjalnym Klientom, informacji o Szkoleniach organizowanych przez Organizatora oraz nabywania Szkoleń prowadzonych przez Organizatora. Korzystanie z Serwisu w powyższych celach odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Bez wyraźnej zgody Organizatora udzielonej na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać,  modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani w inny sposób wykorzystywać zawartości strony Serwisu do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy w szczególności tekstów i zdjęć.

 

Zawartość  stron internetowych Serwisu stanowi własność Organizatora, zaś wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na tej stronie są –o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej –chronione  przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Organizatora. Wszelkie  autorskie prawa osobiste i majątkowe do Serwisu, jak i do jakichkolwiek jego elementów są przedmiotem ochrony prawnej.

 

Odnośniki do innych stron

 

Organizator nie  ponosi odpowiedzialności  za treści, funkcjonowanie oraz  bezpieczeństwo niezależnych od Serwisu stron lub witryn należących  do innych podmiotów, do których odnośniki (linki)  zamieszczone są  w  niniejszym Serwisie.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

 

Organizator   nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek szkody wynikłe z  dostępu lub korzystania z niniejszego  Serwisu, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt  komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do Serwisu, korzystaniem z Serwisu lub pobieraniem z niego jakichkolwiek  materiałów, danych, tekstów, zdjęć,  lub innych plików. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowości techniczne  w działaniu Serwis oraz za przerwy w jego dostępności.

 

Postanowienia końcowe

 

Korzystanie przez użytkowników z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w Serwisie są zaproszeniem do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Organizator zapewnia użytkownikom Serwisu, będącymi osobami fizycznymi realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, takich jak: prawo do żądania uzupełniania i sprostowania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przez prawo.