Home / Jak przygotować się i zachować w trakcie kontroli PUODO?

Jak przygotować się i zachować w trakcie kontroli PUODO?

Najbliższe terminy:

5.12.2018 r., Warszawa

14.12.2018 r., Kraków

Czas trwania szkolenia:
8 godzin dydaktycznych

Koszt udziału:
549 zł netto/osobę

Cena szkolenia obejmuje:
– koszt udziału w szkoleniu,
– materiały szkoleniowe,
– przerwy kawowe oraz lunch,
– certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani organizacją tego szkolenia w formie zamkniętej, prosimy o kontakt:

e-mail: szkolenia@chwp.pl
tel: 608 666 042

Cel szkolenia:

Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia dotyczące nowych reguł przetwarzania danych osobowych wprowadzonych przez RODO.

Szkolenie umożliwia przedsiębiorcom pozyskanie wiedzy, która umożliwi przeprowadzenie oceny zgodności przeprowadzonego wdrożenia RODO i przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, ze wskazaniem środków, jakie przedsiębiorcy muszą podjąć, aby nie narazić się na zarzut naruszenia ochrony danych osobowych lub na zarzut
udaremniania lub utrudniania prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Grupa docelowa:

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do przedsiębiorców, Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych oraz odpowiednio przygotować się na kontrolę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Program szkolenia:

 1. Kto i dlaczego może być skontrolowany?
 2. Jakie mogą być rodzaje kontroli PUODO?
 3. Co warto zrobić, jakie działania podjąć, aby kontrola PUODO zakończyła się pozytywnie i trwała jak najkrócej?
 4. Jakie elementy dokumentacji i procesów przetwarzania danych osobowych podlegają kontroli?

Przerwa kawowa (15 minut)

 1. Jak i pod jakim kątem zweryfikować stopień przygotowania i
  wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych?
 2. Pod jakim kątem należy przeanalizować procesy przetwarzania
  danych osobowych?
 • jaki jest zakres ochrony danych osobowych
 • z jakimi danymi osobowymi mamy do czynienia
 • istnienie przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych
 • weryfikacja celów przetwarzania danych osobowych
 • merytoryczna poprawność danych osobowych i ich adekwatność, minimalizacja i niezbędność do celu przetwarzania
 • nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • kontrola dostępu do danych osobowych (stosowane systemy informatyczne, prowadzone ewidencje, rejestry)
 • sposób realizacji praw osób, których dane dotyczą, wyłączenia w zakresie realizacji niektórych praw, np. prawa do zapomnienia.
 • sposób realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą
 • weryfikacja przetwarzania danych podmiotów trzecich na ich zlecenie
 • weryfikacja udostępniania i powierzania własnych danych do przetwarzania przez podmioty trzecie
 • transfer danych za granicę
 • sposób archiwizacji danych, usuwanie danych

Lunch (45 minut)

 1. Jak zweryfikować zgodność pomiędzy przyjętymi formalnie rozwiązaniami w zakresie przetwarzania danych osobowych a stanem faktycznym np. w zakresie realizacji przyjętych procedur?
 2. Jak zweryfikować ustalony status administratora, współadministratora, podmiotu przetwarzającego, dalszego podmiotu przetwarzającego?
 3. Pod jakim kątem zweryfikować zastosowane środki ochrony danych
  osobowych?

Przerwa kawowa (15 minut)

 1. Jak przebiega kontrola?
 2. Co może kontrolujący?
 3. Co może kontrolowany?
 4. Czego nie robić w trakcie kontroli PUODO?
 5. Co stanowi dokumentację kontroli?
 6. Jakie dane powinien zawierać protokół pokontrolny?
 7. Jakie są uprawnienia kontrolowanego po zakończeniu kontroli?
 8. Jakie konsekwencje ma kontrola PUODO?
 9. Panel dyskusyjny

Zakończenie